- podporované telefony

SOS Locator je k dispozici na následujících telefonech:

A330 A340 A350 A360

 

A420 A600 R5 C100

V současnosti přirpavujeme rozšíření služby SOS Locator i pro další modely v nabídce. Pokud je telefon zakoupen před datem 31.3.2012, je možné, že bude nutné pro korektní funkci služby provést aktualizaci firmware telefonu. V takovém přípdě neváhejte obrátit se na nás nebo Vašeho prodejce.